Nước mắm

Sản phẩm

Nước mắm nhĩ đặc biệt

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=30g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ thượng hạng

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=25g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ cao cấp

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=20g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ hạng I

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=15g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ hạng II

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=10g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Liên hệ

nuoc mam

Chúng tôi chưa bán hàng trên website này. Đây là các sản phẩm demo

Khách truy cập

Hiện có 19 khách Trực tuyến