Nước mắm

Nước mắm Phan Thiết - Mũi Né

Nước mắm nhĩ đặc biệt

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=30g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ thượng hạng

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=25g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ cao cấp

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=20g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ hạng I

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=15g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.
 

Nước mắm nhĩ hạng II

- Nước mắm nhĩ nguyên chất cá cơm. - Hàm lượng nitơ toàn phần >=10g/l. - Không Urê gây hại. - Hương vị Truyền thống. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003). - Sử dụng nguyên chất hay pha chế.